Onderdeel van
  • Van der Horst Ontwikkelingsgroep

Een antwoord op uw huisvestingsvraagstukken

Adviseren, coördineren en organiseren: in de initiatieffase van een bouwproject kunt u alle ondersteuning gebruiken.

Van der Horst Vastgoedinitiatief initieert zelf projecten, bijvoorbeeld door aankoop van grond, maar adviseert en bemiddelt ook bij initiatieven van derden.
Niet zelden resulteert de kennismaking met Van der Horst Vastgoedinitiatief in een kennismaking met de hele ontwikkelingsgroep. Juist het feit dat we alle vastgoed- en bouwexpertise gebundeld hebben vormt een groot voordeel bij de verwezenlijking van uw huisvestingsbehoefte.
 

Drupal