• Van der Horst Vastgoedinitiatief
  • Van der Horst Vastgoedontwikkeling
  • Van der Horst Vastgoedconsultancy

Disclaimer

Gebruik van de site van de Van der Horst Ontwikkelingsgroep is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van de site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Copyright

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Van der Horst Ontwikkelingsgroep.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de Van der Horst Ontwikkelingsgroep zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de Van der Horst Ontwikkelingsgroep, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van de Van der Horst Ontwikkelingsgroep is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Van der Horst Ontwikkelingsgroep niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Van der Horst Ontwikkelingsgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden

De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. De Van der Horst Ontwikkelingsgroep is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.

Algemeen

De Van der Horst Ontwikkelingsgroep B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 17247532.

Drupal